Веднъж имаше един художник в Сърбия, който предлага да издава банкноти с детски писъци.

Сръбският графичен дизайнер Милош Златанович имаше оригинална идея. Той разработи концепцията за актуализиране на дизайна на банкноти с купюри от 50 и 100 динара, чиято предна и задна страна са украсени с детски рисунки на животни.

(Само 4 снимки)


Източник: behance.net

На лицевата страна на 50-динарния законопроект, Милош Златанович предлага да се изобрази молив на белоглав лешояд, голяма плячка на семейство ястреб.

На сметката в 100 динара дизайнерът вижда рисунка на кафява мечка.

На обратната страна на банкнотите се предлага да се украсяват с хаотични линии, болезнено напомнящи за детските Malyaka kalyaki.