Невероятният Микро свят

Микроскопът ни разкрива неописани светове - понякога плашещи, понякога красиви, а понякога и страшно красиви. Такива тривиални неща, като петна на калинка с многократно увеличение, внезапно се оказват покрити с кратери на пори и странни косми ...

(Общо 16 снимки)

1. Точка на тялото на калинка (в) - Ngel Febrero

2. Острокод от ракообразни (c) St4rshade

3. Уеб (c) nisa_asokan

4. Лук Пийл (в) Джон Остром

5. Цианобактериум V, езеро Roxen (c) okidoki kommunikation

6. Клетка на епифизното тяло (c) XiNNg Zh-Ng (F.L.Y.)

7. Spirogyra sp. 16х (в) Tatcher a Hainu

8. Диатомни водорасли в) southern_beau

9. Калциев цитрат 10 mod1 (c) wamman219

10. Козина Osmunda regalis, 10x (в) Tatcher a Hainu

11. Есенния лист в) Специални причини

12. Полен (c) southern_beau

13. Осцилатор за арабски треви (c) Уейн Лание

14. трикомпонентна сплав Mg-Nd-Zn (c) sgorsse

15. решетка от наночастици (в) EMSL

16. Изгрев в микросвета (в) Билио