социални мрежи
Има хора, които мечтаят да станат богати, умни или силни - това е тривиално и безразлично. Много по-забавно за тези, които искат да бъдат ... представители на друга раса. Не,...