Тунел на любовта

"Пост от миналото": Така нареченият "Тунел на любовта" се намира в град Клеван, регион Рибни, Украйна. В топлия сезон, когато листата в дърветата се разпаднаха в пълна сила, зелената роба на дървета, които се разраснаха една до друга, образуваха чудесен зелен тунел около железопътна линия с дължина километър.

(Само 8 снимки)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.