Светулки Цунеяки Хирамацу

Светулките мигат, за да привлекат хора от противоположния пол. Най-общо, биолуминесценцията на насекомите е резултат от химични реакции в тялото и всичко това, но ако го погледнете просто, тогава ще имате някакъв нощен клуб.

Тези снимки са написани от Tsuneyaki Hiramatsu, на тридесет и пет години. Фотографията е неговото хоби, и когато го питат защо работата му е толкова успешна, той отговаря на нещо като "Аз съм в шок!". Снимки със светкавици от време на време прескачат онлайн, но творбите на Хирамацу се отличават с професионален подход и оригиналност..

Така че нощ, светулките и дългото излагане ...

Вижте също издаване - Замразена светлина от LAPP-Pro

(Общо 9 снимки)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.