Защо лисицата опашка?

Веднъж сме публикували прекрасни снимки на натуралиста фотограф Игор Шпиленко shpilenok (Гледайте проблема За мечките и лапите), което прави в резервата Кроноцки в Камчатка. И днес ще откриете малко, но много положително близко научно фото изследване на тема "Защо лисицата се нуждае от опашка?".

(Само 8 снимки)

1. Да го пази във вятъра ...

2. Опашка като възглавница и шал.

3. Окачен асансьор.

4. Опашка за балансиране при ходене на задните крака.

5. Опашката като банер в атака.

6. Опашката е допълнителен опор.

7. Опашка: всичко е мое!

8. Опашката на глупака Кузи.